Comunicat de presă – 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății |  |  |  |  |  |  |


Informatii despre asistenti medicali

Comunicat de presă – 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății

Camera Deputaților – Comisia pentru Sănătate și Familie luni, 31 Mar 2014 COMUNICAT DE PRESĂ În fiecare an, data de 7 aprilie marchează Ziua Mondială a Sănătății, zi în care se aniversează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. Totodată, 7 aprilie reprezintă ziua în care, în întreaga lume, specialiștii din domeniul medical se […]

Ziua Mondială a Sănătății- scurt istoric

În 1948, în cadrul primei  Adunări  generale a Organizaţiei Mondiale a Sănătății, s- a adus în atenție nevoia celebrării unei zile a sănătății, astfel, stabilindu-se ca, în fiecare an, începând cu anul 1950, ziua de 7 aprilie să devină Ziua Mondială a Sănătății. Este ziua în care în întreaga lume se organizează acțiuni cu scopul […]

Rezultatele întâlnirii Comitetului Executiv FEPI de la București

În decursul prezenţei la nivelul Comunităţii Europene, Federaţia Europeană a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical (FEPI) a construit o reţea amicală vastă cu Instituţiile şi organismele Uniunii, menţinând un contact strâns cu Directoratul General pentru Sănătate, Cercetare, Competiție, Piață Internă şi Servicii al Comisiei Europeane, cu numeroși membri […]

Lipsa avizului anual și a autorizației de exercitare a profesiei aduc atingere raporturilor de muncă până la sancțiuni penale

I. Conform prevederilor art. 46, alin.(2) și (4) din OUG nr.144/ 2008:  (2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România creditează cursurile, programele de educaţie continuă avizate […]

Exercitarea fără drept a unei profesii

Atragem atenția că potrivit art.348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: ”Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se […]

Întâlnirea Biroului executiv FEPI la Bucureşti

În data de 14 martie a.c., Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va fi gazda primei întâlniri din acest an, a Biroului executiv al Federaţiei Europene a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical- FEPI. La întâlnire vor participa membrii Biroului executiv FEPI, din care fac […]

Protejarea asistenților medicali din oncologie

Urmare efectelor nocive asupra sănătății personalului medical implicat în prepararea și administrarea substanțelor citostatice, Ordinul  Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România alături de Federația Sanitas, susțin Programul Național de Oncologie, prin care, unitățile spitalicești  vor avea posibilitatea, prin cerere expresă și numai în cazul în care rămân fonduri după procurarea medicamentelor oncologice […]

Legea nr. 358 din 18 decembrie 2013 (studii superioare- grad principal)

LEGE   Nr. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 21 decembrie 2013 ARTICOL UNIC Articolul 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. […]

Asistenții medicali din România- o forță pentru schimbare

Tema aleasă de ICN în acest an, pentru ziua internațională a asistentului medical “Asistenții medicali: o forță pentru schimbare, o resursă esențială pentru sănătate”,  ne îndeamnă la analiza unor aspecte majore privind profesia, este o temă care ne onorează și în același timp de responsabilizează mai mult, pentru acțiune. Exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă […]

Întâlnirea președintelui OAMGMAMR cu directorii de îngrijiri și cu asistenții șefi din județul Dolj

În data de 11 februarie 2014, Mircea Timofte, Președintele OAMGMAMR, în calitate de asistent șef în cadrul Ministerului Sănătății, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții OAMGMAMR filiala Dolj, cu directorii de îngrijiri și cu asistenții șefi din unitățile sanitare din județul Dolj. În cadrul întâlnirii din data de 11 februarie participanții și- au […]


Iti recomandam si articolele: