Amploarea epidemiei de Ebola este “mult subevaluată”, avertizează OMS |


Amploarea epidemiei de Ebola este “mult subevaluată”, avertizează OMS

Personalul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) prezent în zonele afectate de virusul Ebola consideră că amploarea epidemiei este “mult subevaluată”, a anunțat OMS joi seară într-un comunicat. “Personalul prezent în zonele de epidemie adună probe care arată că numărul cazurilor raportate și numărul deceselor subestimează cu mult amploarea epidemiei”, se afirmă în comunicatul citat de […]


Powered by WPeMatico

OMS susține folosirea tratamentelor neomologate pentru tratarea bolnavilor de Ebola

Comitetul de experți convocat de Organizația Mondială a Sănătății a aprobat folosirea tratamentelor neomologate în lupta împotriva febrei hemoragice Ebola, potrivit unui comunicat difuzat marți de organizație, relatează AFP, DPA și Reuters. ‘În contextul circumstanțelor epidemiei și sub rezerva faptului că trebuie întrunite anumite condiții, comitetul a ajuns la un consens, apreciind că este etic […]


Powered by WPeMatico

MS solicită activarea planurilor de măsuri pentru perioada caniculară prognozată

Ca urmare a informării meteorologice a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru perioada 12-14 august, ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a solicitat Direcțiilor de Sănătate Publică(DSP) și serviciilor de urgență prespitalicești activarea planurilor de măsuri, astfel încât riscurile medicale cauzate de temperaturile foarte ridicate să poată fi reduse. “ANM a informat marți că vremea va fi […]


Powered by WPeMatico

La Suceava, zeci de medici trebuie să restituie bani din cauza neregulilor constatate de CAS

Mai mulți medici trebuie să restituie sume importante de bani, în urma neregulilor constatate în prestarea serviciilor pe luna iulie, la controalele efectuate de Casa Județeană de Asiguri de Sănătate (CJAS) Suceava, a declarat, luni, directorul instituției, Adela Băișanu. Activitatea de control s-a desfășurat a fost avizată de Direcția Generală Monitorizare, Control și Antifraudă a […]


Powered by WPeMatico

Persoanele care se întorc în România din țări în care există Ebola vor fi informate

Persoanele care se întorc în România din țări care ar putea constitui surse ale virusului Ebola vor fi informate la intrarea în țară prin intermediul unor materiale tipărite și vor fi îndrumate dacă este nevoie către sistemul medical, a declarat luni într-o conferință de presă consilierul ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, procedurile privind monitorizare […]


Powered by WPeMatico

Pacientul adus de la Ploiești a fost diagnosticat cu malarie

Pacientul adus duminică de la Ploiești la Institutul Național “Matei Balș” a fost diagnosticat cu malarie, a declarat luni, într-o conferință de presă, managerul instituției, Adrian Streinu Cercel. Potrivit acestuia, pacientul a fost transferat la Spitalul Victor Babeș la Secția Boli tropicale. Cercel a precizat că în prezent starea pacientului este stabilă. “În cursul serii […]


Powered by WPeMatico

AlfaSign oferă medicilor “semnătura electronică” cu un preţ special

AlfaTrust Certification SA, furnizor acreditat de servicii de certificare, oferă medicilor Certificatul Digital Calificat la preţul special de 38 Euro (fără TVA), pentru a semna electronic: decontările către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS); reţeta electronică; accesul la Dosarul Electronic de Sănătate (a intrat în vigoare de la 1 iunie 2014 şi va fi […]


Powered by WPeMatico

Viitoarea agendă UE privind calitatea îngrijirilor pe agenda de lucru a DG SANCO

În data de 1 august, corpul experților DG SANCO (Direcția Generală pentru sănătate și consumatori) a publicat opinia preliminară referitoare la viitoarea Agendă UE privind calitatea îngrijirilor, cu accent special pe siguranța pacientului. Acest corp de experți a fost înființat de către DG SANCO pentru a studia cele mai bune metode de reglementare a concurenței dintre furnizorii de îngrijiri medicale din Uniunea Europeană.

Corpul de experți oferă feedback privind avantajele și dezavantajele lansării unor noi inițiative legislative referitoare la problemele legate de îngrijirile de sănătate. Recent, acest corp a solicitat prezentarea de propuneri privind viitoare agendă UE, în ceea ce privește calitatea îngrijilor medicale.

Corpului de experți i-a fost solicitată opinia în ceea ce privește o posibilă viitoare agendă UE privind calitatea îngrijirilor, cu un accent special pe siguranța pacientului și i s-a cerut:

 • să ia în considerație dimensiunile de bază ale calității îngrijirilor, inclusiv siguranța pacientului în UE;
 • să definească prioritățile la nivel UE, în scopul îmbunătățirii calității îngrijirilor, precum și acțiunile ce ar putea fi întreprinse;
 • să demonstreze care ar fi beneficiile acțiunilor UE propuse;
 • să specifice de ce informații este nevoie pentru a evalua calitatea și siguranța îngrijirilor în UE.

După o analiză extinsă a literaturii de specialitate și după evaluarea proiectelor finalizate ale Uniunii, privind calitatea îngrijirilor medicale și siguranța pacientului, corpul de experți a identificat un  subset de dimensiuni general acceptate privind calitatea și siguranța, aplicabile tuturor serviciilor de sănătate, cărora ar trebui să li se ofere priopritate la nivel european.

Se pare că, indiferent de nivelul de îngrijiri furnizate, toate serviciile trebuie să fie eficiente, sigure, adecvate, centrate pe pacient, folositoare și echitabile. Drept urmare, corpul de experți consideră că un rol fundamental în stimularea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse la nivel european care au ca scop îmbunătățirea calității îngrijirilor și siguranța pacienților, îl joacă Comisia Uniunii Europene.

Acțiunile propuse acoperă:

utilizarea unui cadru conceptual cuprinzător, în ceea ce privește calitatea și siguranța;

 • elaborarea unor ghiduri cu privire la schimburile interprofesionale de bune practici;
 • finanțarea cercetărilor legate de calitate și siguranță;
 • educația și formarea, în relație cu noile roluri atât ale pacienților cât și ale profesioniștilor din domeniul sănătății;
 • evaluarea contribuției noilor tehnologii în asigurarea calității sănătății și a siguranței pacientului.

Întreprinderea unor astfel de acțiuni pe teritoriul întregii Uniuni Europene va  aduce beneficii financiare și sociale și s-ar potrivi cu contextul recentelor acțiuni împotriva inegalităților de sănătate.

Opinia completă a corpului de experți este disponibilă la următorul link: http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/005_safety_quality_of_care_en.pdf

După publicarea acestei opinii, DG SANCO și-a exprimat interesul față de feedbackul părților interesate privind propunerile corpului de experți. Toate părțile interesate sunt invitate să depună până la data de 21 septembrie, comentarii, sugestii, explicații sau contribuții, precum și orice alte  informații științifice privind problemele abordate.

Sursa

Știrile din Bruxelles- Fepi

 


Powered by WPeMatico

Anunţ privind examenul pentru obţinerea specializării 2014

Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 06 – 21 octombrie 2014, examen pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică.

Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de către o comisie centrală şi 15 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

a) Bucureşti:

 •  Balneo-fizioterapie;
 • Laborator;
 • Radiologie-imagistică medicală;

b) Braşov

 •   Laborator;

c) Cluj – Napoca:

 • Laborator;
 • Radiologie-imagistică medicală;

 d) Craiova:

 • Radiologie-imagistică medicală;

e) Galaţi:

 • Laborator;
 • Radiologie-imagistică medicală;

 f) Iaşi:

 •  Balneo-fizioterapie;
 •  Laborator;
 •  Radiologie-imagistică medicală;

g) Sibiu:

 •  Balneo-fizioterapie;
 • Radiologie-imagistică medicală.

3. Examenul pentru obţinerea specializării cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

4. Pentru a fi declaraţi „PROMOVAT” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

5. La examenul pentru obţinerea specializării se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi ai programelor de specializare organizate de Ministerul Sănătăţii, seria 2013 – 2014 şi seriile anterioare;

b) sunt încadraţi, în unităţile sanitare publice sau private;

c) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 22.09 – 03.10.2014, zilnic, între orele 10,00 şi 15,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (27-28.09.2014), pentru toate specializările, la sediile filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) din Braşov, Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din reşedinţa judeţului respectiv, şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti.

Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de examen.

7. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

b) copia actului de identitate;

c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, eliberată de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, pentru seriile anterioare;

d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

8. Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

10. Comisiile locale de examen, în perioada 06 – 08.10.2014, studiază dosarele depuse şi stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obţinerea specializării este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS”.

11. Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „RESPINS” li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS”.

12. Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba practică nu se contestă.

13. Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

Locul de desfăşurare al probei scrise este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Testul – grilă se desfăşoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, în data de 19 octombrie 2014, între orele 10,00 – 12,00.

14. Testul-grilă conţine 50 de întrebări din tematica şi bibliografia stabilite pentru examen.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

15. Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

16. La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

18. Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

19. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

20. Candidaţilor declaraţi „PROMOVAT”, în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obţinerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

Anunţ examen specializari 2014

Anexa nr. 1


Powered by WPeMatico

19 august 2014- Ziua mondială pentru asistență umanitară: un omagiu adus oamenilor care ajută oameni!

La 19 august, cu ocazia Zilei mondiale pentru asistenţa umanitară, Comisia Europeană îi onorează pe lucrătorii umanitari care şi-au pierdut viaţa sau libertatea şi pe cei care au fost răniţi în timp ce îşi desfăşurau activităţile. Comisia Europeană, prin intermediul departamentului său de ajutor umanitar (ECHO), dispune de personal care este prezent în permanenţă în locurile confruntate cu situaţii de criză din toată lumea. ECHO lucrează îndeaproape cu organizaţii umanitare partenere, precum agenţiile ONU specializate, mişcarea de Cruce Roşie/Semilună Roşie şi organizaţiile neguvernamentale. Împreună, acestea asigură acordarea de asistenţă umanitară populaţiilor civile din toată lumea într-un mod imparţial şi nediscriminatoriu. Accesul umanitar şi securitatea personalului umanitar sunt însă expuse unor riscuri din ce în ce mai mari.

Comisarul european pentru cooperare internaţională ajutor umanitar şi reacţie la situaţii de criză, Kristalina Georgieva, a subliniat că această zi reprezintă o ocazie de a reflecta asupra importanţei acţiunilor umanitare în ceea ce priveşte salvarea de vieţi omeneşti şi ajutarea persoanelor ori de câte ori acestea sunt în dificultate.

Lucrătorii umanitari slujesc interesele umanităţii, adesea în condiţii foarte periculoase.

De asemenea, comisarul European a afirmat: “Am asistat la extinderea ajutorului pe care îl oferă în beneficiul victimelor cutremurelor, incendiilor şi inundaţiilor, însă aceştia îşi riscă cel mai mult viaţa în zonele de conflict. Există o tendinţă alarmantă de a face din aceşti oameni dedicaţi muncii lor o ţintă. Trebuie să protejăm siguranţa lucrătorilor umanitari pentru ca aceştia să poată interveni oriunde este nevoie de ei. În acest sens, voi sensibiliza în continuare opinia publică în ceea ce priveşte înrăutăţirea condiţiilor de securitate pentru cei care îşi riscă viaţa pentru a o salva pe a celorlalţi. Este absolut necesar să înţelegem şi să respectăm principiile de bază ale ajutorului umanitar: umanitate, imparţialitate, neutralitate şi independenţă. Trebuie să punem capăt atacurilor armate împotriva lucrătorilor umanitari. Rănirea lor înseamnă rănirea speranţei în viitorul copiilor noştri.”

Conform Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), în 2009, 102 lucrători umanitari au fost ucişi şi mulţi alţii au fost răniţi în incidente de securitate, iar 92 au fost răpiţi.

Ziua mondială pentru asistenţa umanitară a fost instituită de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2008 şi comemorată pentru prima dată în 2009 pentru a „contribui la sensibilizarea opiniei publice cu privire la acţiunile umanitare şi la importanţa cooperării internaţionale şi pentru a-i comemora pe toţi lucrătorii umanitari, tot personalul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tot personalul asociat care au lucrat pentru promovarea cauzei umanitare, precum şi pe cei care şi-au pierdut viaţa la datorie”.

Acesta reprezintă un moment de rememorare a evenimentelor acelei zile din 2003 în care Oficiul ONU din Irak a fost bombardat şi 22 de persoane şi-au pierdut viaţa.Tema din acest an a Zilei mondiale pentru asistenţa umanitară este „Suntem lucrători umanitari”.

Parteneriatul dintre Organizaţia Naţiunilor Unite şi Comisia Europeană reprezintă o componentă-cheie a sistemului umanitar mondial.UE şi ONU vor continua să lucreze împreună pentru a garanta siguranţa lucrătorilor umanitari şi pentru a asigura respectarea principiilor umanitare.

BILANȚUL EUROPEI ÎN DOMENIUL AJUTORULUI UMANITAR

Europa se mândrește cu o tradiție îndelungată în domeniul ajutorului umanitar, aici înființându-se unele dintre cele mai mari și mai eficiente organizații umanitare la nivel mondial.

De-a lungul anilor, statele membre UE au participat activ și au făcut donații pentru sprijinirea victimelor catastrofelor umanitare.

De asemenea, Uniunea Europeană furnizează asistență umanitară de peste 40 de ani. În 1992, a creat Oficiul pentru ajutor umanitar al Comunității Europene (ECHO) „pentru a asigura o intervenție mai rapidă și mai eficientă”. În februarie 2010, când actuala Comisie și-a început mandatul, ECHO a devenit Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă. Această evoluție reflectă prevederile Tratatului de la Lisabona, care conferă un rol comun, mai proeminent, ajutorului umanitar și protecției civile. Kristalina Georgieva este primul comisar pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la situații de criză.

Comisia a acordat asistență umanitară în peste 100 de țări din întreaga lume. De-a lungul anilor, cei mai mari beneficiari ai finanțării UE în domeniul umanitar au fost: Croația și Bosnia și Herțegovina (în cursul destrămării Iugoslaviei), Sudan, Republica Democratică Congo, Afganistan, teritoriile palestiniene ocupate, Pakistan, Rusia și Burundi.

Solidaritatea UE a avut o contribuție semnificativă la soluționarea unor crize majore, precum tsunami din Asia de Sud-Est din 2004, cutremurul din Haiti și inundațiile din Pakistan care au avut loc în 2010. Un aspect important al activităților Comisiei în domeniul umanitar este concentrarea asupra „crizelor uitate”, reprezentate de situațiile umanitare care nu sunt raportate frecvent în mass-media și, în cazul cărora, Comisia este adesea singurul furnizor de asistență umanitară.

Astăzi, Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor umanitar. Primii douăzeci de donatori instituționali pe plan mondial includ Comisia Europeană și unsprezece state membre ale UE – Suedia, Regatul Unit, Germania, Țările de Jos, Finlanda, Danemarca, Spania, Franța, Irlanda, Belgia și Italia.

Sursa:

 • europedirect.nord-vest.ro
 • europa.eu


Powered by WPeMatico

Va recomandam si articolele: