Conferința Națională Actualități în Vaccinologie – RoVaccin 2015 |  |  |  |  |  |  |


Conferința Națională Actualități în Vaccinologie – RoVaccin 2015

Societatea Română de Microbiologie, a organizat în data 21 martie 2015, în București, la Hotel Pullman, Conferința Națională Actualități în Vaccinologie – RoVaccin 2015, cea mai importantă manifestare a profesioniștilor implicați în vaccinare.

Vaccinarea reprezintă metoda cea mai eficientă de combatere și eliminare a numeroase boli transmisibile. În ultimii ani, aceasta a devenit un subiect intens dezbătut în opinia publica,  mass- media și pe rețelele de socializare.

DSC_0584
DSC_0581
DSC_0446

Președintele Societății Române de Microbiologie, dl. prof.dr. Alexandru Rafila, coordonatorul științific al  conferinței, a declarat: “Anul acesta vaccinarea este cu siguranta pe agenda publică de discuții la nivel internațional. Am pregătit subiecte extrem de interesante, care sunt sigur ca vor genera dezbateri constructive. Rata de vaccinare în Romania este sub cea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, lucru care poate fi periculos. Drept urmare, trebuie înteles foarte bine rolul imunizării prin vaccinare acolo unde este necesar”.

Evenimentul s-a ridicat la un înalt nivel științific datorită participării unor personalități din cele mai importante structuri din domeniul sanitar, reprezentanți ai ONG-urilor, a profesioniștilor din domeniul medical cât și a reprezentanților societății civile.

Dintre participanți amintim:  Prof.univ.dr. Karl Ekdahl -director de comunicare la Centrul European de Control al Bolilor, Dr. Victor Olsavszky-reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în România, Conf. univ. dr. Florin Buicu – președinte Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Eduard Petrescu– coordonator programe UNICEF,  Prof. univ. dr. Ruxandra Rășcanu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Bucureşti,  Mircea Timofte- președinte Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Dr. Adina Geană – Director Centrul de Management și Promovarea Sănătății la Școala Naţională de  Sănătate Publică şi Management Sanitar, cât și alte personalități de renume.

Temele dezbatute în cadrul RoVaccin 2015 s-au axat către comunicarea corectă și responsabilă pe tema vaccinarii, educația și atitudinea față de vaccinare- rolul familiei, al școlii, al medicului de familie și al asistentului medical, reemergența bolilor prevenibile prin vaccinare, optimizarea Programului National de Imunizare- finanțare, organizare, responsabilități.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a participat în calitate de partener științific.

Tema conferinței prezintă un interes deosebit pentru asistenții medicali, întrucât această categorie de profesioniști au un rol important în vaccinare. Asistenți medicali, prin natura profesiei lor sunt cei mai apropiați de familii, grupuri, comunități. În acest context, în cadrul Ro- vaccin 2015, Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR,  a prezentat rolurile și responsabilitățile asistentului medical din cadrul cabinetelor de medicină de familie și ale asistentului medical școlar,  în vaccinare.  Asistentul medical joacă un rol- cheie în educația pentru sănătate, fiind persoana care transmite informații asupra vaccinării și poate contribui la înlăturarea neîncrederii familiilor și comunităților, ca urmare a mesajelor negative din mass- media și de pe rețelele de socializare cu privire la vaccinare, pentru luarea celor mai bune decizii, în ceea ce privește necesitatea vaccinării.

În cadrul panelului de discuții, Mircea Timofte a propus o serie de acțiuni concrete în ceea ce privește vaccinarea, cum ar fi:

 •  Introducerea în programul national de educație medicală continuă  a unor cursuri pentru asistenți medicali, cu scopul dezvoltării comptetențelor acestora în transmiterea informațiilor corecte și competente cu privire la importanța vaccinării.
 •  Alăturarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la mișcarea pro- vaccin și încheierea unui parteneriat cu Societatea Română de Microbiologie.


Powered by WPeMatico

Întâlnirea ministrului sănătății cu Biroul executiv al OAMGMAMR

Potrivit Strategiei naționale a OAMGMAMR pentru perioada 2013- 2016, unul dintre obiectivele strategice ale organizației profesionale îl constituie dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor organizației.

OAMGMAMR  a fost întotdeauna un partener de dialog al Ministerului Sănătății, pe teme care privesc exercitarea și dezvoltarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.

Astfel, în data de 5 martie a.c. Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,  Moașelor și Asistenților Medicali din România a avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătății, domnul Nicolae Bănicioiu.

În cadrul acestei întâlniri lucrative,  reprezentanții OAMGMAMR au supus atenției ministrului sănătății o serie aspecte importante, identificate de OAMGMAMR, la care au propus soluții.

Inițiativa reprezentanților OAMGMAMR a fost apreciată de ministrul sănătății,  care a transmis asigurări cu privire la sprijinul și colaborarea conducerii Ministerului Sănătății cu OAMGMAMR, în toate demersurile viitoare.

În cadrul discuțiilor au fost abodrate teme esențiale pentru reglementarea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, precum:

 • Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical  generalist, moașă și asistent medical;
 • Stabilirea  atribuțiilor OAMGMAMR în organizarea și desfășurarea examenului de grad principal din acest an;
 • Modificarea cadrului legal în vigoare privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice,  referitor la  condițiile de studii și de specialitate- OMS nr. 284/2007;
 • Elaborarea unor norme interne conform prevederilor art.3, alin. (1) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Elaborarea unor Norme de organizare și desfășurare a programelor de specializare/atestate  a asistenților medicali în domenii complementare specialității de bază (cu implicații în revizuirea/modificarea/completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile  sanitare publice din sectorul sanitar inclusiv a Legii  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
 • Modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prin introducerea  OAMGMAMR alături de celelalte organizații profesionale (CMR, CMDR, CFR)  să facă parte din Comisia centrală de arbitraj;
 • Modificarea și completearea Ordinului nr. 1344/2006 pentru aprobarea  Listei naționale a experților medicali, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art 669 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Ordinul  ministrului sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă si de asistent medical în regim independent;
 • Ordinul comun al ministrului educației naționale nr. 4317/2014 și ministrului sănătății nr. 943/2014 privind aprobarea  programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior.

Disponibilitatea și implicarea ministrului sănătății în identificarea celor mai bune opțiuni de răspuns la solicitările  Biroului executiv al OAMGMAMR, confirmă încă o dată că organizația noastră își va atinge obiectivele stabilite, în interesul membrilor săi.

OAMGMAMR


Powered by WPeMatico

Încheierea unui nou protocol de colaborare dintre OAMGMAMR și Federația Sanitas din România

DSC07205
DSC07208

Biroul Executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) şi Biroul Operativ al Federaţiei Sanitas din România au semnat miercuri, 05.03.2015, la sediul Federaţiei Sanitas din România, un nou Protocol de colaborare, pe o perioadă de un an, privind interesele comune ale celor două organizaţii.

Obiectivele protocolului au în vedere consultarea reciprocă în toate situațiile care vizează activitatea membrilor privind condițiile de muncă, condițiile de exercitare a profesiei, condițiile sociale ale lucrătorilor și orice inițiativă legislativă în domeniul sanitar care are ca impact modificarea relațiilor actuale de muncă, în care organizațiile semnatare vor fi consultate ori li se va solicita vreun aviz din partea legislativului sau executivului.

Totodată, OAMGMAMR şi Federaţia Sanitas din România s-au angajat să deruleze consultări şi sprijin reciproc în demersurile inițiate în raport cu autoritățile publice centrale ori locale, care să ducă la îmbunătățirea condiției asistentului medical, atât din punct de vedere profesional cât și sindical.

De asemenea, cele două organizaţii şi-au exprimat dorinţa de a conlucra la orice alte proiecte menite a îmbogăți activitatea lor precum și a membrilor reprezentați de către acestea, inclusiv prin organizarea unor parteneriate adecvate pentru accesarea fondurilor europene, în vederea implementării unor proiecte comune în beneficiul membrilor organizaţiilor partenere.

 Pentru punerea în practică a prevederilor protocolului, ambii parteneri au stabilit organizarea unor întâlniri periodice în scopul monitorizării modului de desfăşurare a activităţilor planificate.

 Protocol 1 Protocol 2


Powered by WPeMatico

Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar – PROSANIT- validare grup- țintă județul Timiș

banda sigle prosanit

VALIDARE GRUP TINTA JUDETUL TIMIȘ

ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU

ANGAJATII DIN SECTORUL SANITAR-PROSANIT

POSDRU/164/2.3/S/138111 

In urma verificarii dosarelor de grup tinta înregistrate la OAMGMAMR cu numarul 217/12.02.2015, urmatoarele persoane sunt eligibile si au fost validate pentru a participa la activitatile din cadrul proiectului Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar - PROSANIT:

Nr crt Nume Prenume

VALIDAT

1

ADOCHITEI LUCICA

validat

2

ANGHELIN ELENA

validat

3

ARDELEAN ALINA FLORINA

validat

4

ASTANEI ANDREEA RALUCA

validat

5

ATITEI EUGENIA

validat

6

BOLBOS ERIKA

validat

7

BUTIRI LACRAMIOARA CRINA

validat

8

BUZATU CORNELIA

validat

9

CARABULEA DANIELA

validat

10

CHIRA PAULINA

validat

11

CICA EVA

validat

12

CIUCUR ELENA EMILIA

validat

13

CRACIUN IULIA ELENA

validat

14

DAVID MIHAELA-ILEANA

validat

15

DRAGOI SORINA MIORITA

validat

16

DUMITRU ALINA

validat

17

FAZEKAS IRINA

validat

18

FLOAREA VICTORIA

validat

19

FODOR ADELINA MIHAELA

validat

20

GALAN ELENA

validat

21

GHERGHELES ELENA MINODORA

validat

22

GLIGOR SIMONA

validat

23

ISTRATE IRINA

validat

24

ISTRATE LUCIA

validat

25

JIDOI ALINA IOANA

validat

26

JIVAN MARICICA FLORINA

validat

27

LAZA DANIELA

validat

28

LUPULESCU VIORICA

validat

29

MAGUREAN SANDA

validat

30

MASCOVESCU MARGARETA

validat

31

MICULESCU MARIANA

validat

32

MINDIRIGIU FLORICA CATRINA

validat

33

MIRON ROMANU ILEANA

validat

34

MUNTEANU ADINA MIHAELA

validat

35

NICOLAE SILVIA

validat

36

NOVAC DACIANA MARIA

validat

37

OLARU CAMELIA SIMONA

validat

38

PETRESCU LILIANA MELI

validat

39

PETROVICI AURICA

validat

40

POPOVICI CLAUDIA CAMELIA

validat

41

RISTEA MARINELA

validat

42

SCURTU RODICA

validat

43

SEILER FELICIA

validat

44

SIMION FLORIANA

validat

45

SIMIONESCU CORNELIA

validat

46

SOIMU TOMINA VALERIA

validat

47

SOSDEAN LUCICA LENUTA

validat

48

STANCU FLORENTINA

validat

49

TANASA NADIA

validat

50

WASCHE MARIA

validat

Conform metodologiei de selecție a grupului tinta persoanele mentionate îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate a participantului în procesul de selecție si sunt declarate înscrise în grupul țintă al proiectului.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni ! Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/138111

Titlul proiectului “Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar-PROSANIT


Powered by WPeMatico

AlfaSign oferă medicilor “semnătura electronică” cu un preţ special

AlfaTrust Certification SA, furnizor acreditat de servicii de certificare, oferă medicilor Certificatul Digital Calificat la preţul special de 38 Euro (fără TVA), pentru a semna electronic: decontările către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS); reţeta electronică; accesul la Dosarul Electronic de Sănătate (a intrat în vigoare de la 1 iunie 2014 şi va fi […]


Powered by WPeMatico

Vom găsi o alternativă la cardul de sănătate pentru cei care îl refuză

Președintele CNAS, Vasile Ciurchea, a declarat vineri că autoritățile vor găsi o alternativă la cardul de sănătate pentru persoanele care îl refuză. “În momentul de față aș vrea să văd câți sunt cei care refuză cardul. Din datele noastre sunt puțini două sau trei mii. O parte din cei care au returnat cardul acum vin […]


Powered by WPeMatico

Medicii de familie și pacienții cronici susțin implementarea cardului de sănătate

Vicepreședintele Societății Naționale a Medicilor de Familie, Sandra Alexiu, și președintele Alianței Naționale Pacienților Cronici din România, Cezar Irimia, au declarat vineri la o dezbatere că susțin implementarea cardului de sănătate dar cu unele precizări. “Bineînțeles că suntem de acord cu cardul. Am spus de la bun început să suntem de acord cu informatizarea și […]


Powered by WPeMatico

Spitalul Universitar de Urgență București va avea cel mai modern bloc operator din România

Spitalul Universitar de Urgență București va avea cel mai probabil din luna aprilie un bloc operator nou, funcțional, cu 11 săli de operație, potrivit ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu. “Sperăm ca până de Paști să fie gata noul bloc operator. Practic, cel mai modern bloc operator din România, și nu numai, va fi la SUUB. Echipamentele […]


Powered by WPeMatico

Contractul-cadru cu furnizorii de servicii medicale va fi semnat probabil în luna martie

Contractul-cadru cu furnizorii de servicii medicale va fi semnat probabil în luna martie, după consultarea pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) o va avea cu toți partenerii implicați, a precizat miercuri pentru AGERPRES președintele CNAS, Vasile Ciurchea. “Contractul-cadru cu furnizorii de servicii medicale va fi semnat probabil în luna martie, în funcție […]


Powered by WPeMatico

Funcţionari publici

O hotărâre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a stabilit, o dată pentru totdeauna, că medicii angajaţi şi plătiţi în sistemul public de sănătate sunt de fapt funcţionari publici. Prin aceasta nu se înţelege, desigur, nici că vom avea ghişee în spatele cărora să jucam solitaire, nici că va fi acceptabil să plecăm de […]


Powered by WPeMatico

Va recomandam si articolele: