8 Mai, Ziua Egalității de Șanse |  |  |  |  |  |  |


8 Mai, Ziua Egalității de Șanse

 banda sigle femin

Ziua Națională a Egalității de Șanse între femei și barbați

8 mai 2015

Începând cu acest an, 8 mai a devenit Ziua Națională a Egalității de Șanse între femei și bărbați. Se marchează, în acest mod simbolic, ‎importanța acestei problematici pentru societatea românească în ansamblul ei.

Eforturile pentru promovarea egalității de șanse și de gen, ce au debutat în România la începutul anilor 90, trebuie, prin urmare, intensificate, pentru rezolvarea unor probleme încă existente: egalitate pe piața muncii, protecția femeilor victime ale violenței de gen, combaterea stereotipurilor de gen tradiționale și patriarhale, ce încă domină societatea românească.

Două dintre proiectele dezvoltate de OAMGMAMR, „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES” și „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din regimul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”, reprezintă, astfel, pași mici dar importanți pentru acest efort de asigurare a egalității de șanse intre femei și bărbați, prin acțiunile de conștientizare a femeilor din domeniul sanitar cu privire problema a egalității de gen, dar și prin oportunitățile de diversificare a pregătirii profesionale care sporesc șansele de integrare pe piața muncii.


Powered by WPeMatico

Lista persoanelor participante din judetul SALAJ la schimburile de experienta transnationale organizate la Madrid, Spania, in luna mai 2015, seria I

Descarca fisierul PDF


Powered by WPeMatico

Lista persoanelor participante din judetul MARAMURES la schimburile de experienta transnationale organizate la Madrid, Spania, in luna mai 2015, seria I

Descarca fisierul PDF


Powered by WPeMatico

Lista persoanelor participante din judetul Bistrita Nasaud la schimburile de experienta transnationale organizate la Madrid, Spania, in luna mai 2015, seria I

Descarca fisierul PDF


Powered by WPeMatico

Lista persoanelor participante din Județul OLT la schimburile de experiență transnaționale organizate la Madrid, Spania, în perioada 25-29 mai 2015, seria I

Descarcă fișierul PDF


Powered by WPeMatico

Lista persoanelor participante din Municipiul București la schimburile de experiență transnaționale organizate la Madrid, Spania, în perioada 25-29 mai 2015, seria I

Descarcă fișierul PDF


Powered by WPeMatico

Ziua Internațională a Moașelor, 5 mai 2015

 

Încă din anul 1992, de la lansarea inițiativei oficiale a Confederației Internaționale a Moașelor- ICM,  de  a sărbători o zi a moașelor, în fiecare an, data de 5 mai este recunoscută pe plan internațional pentru a aduce un omagiu activității acestora și pentru a sublinia rolul decisiv al moaşelor în asigurarea unui viitor mai bun pentru lumea întreagă.

Ziua de 5 mai are o semnificație specială pentru organizația noastră, fiind un motiv în plus pentru a recunoaște meritele moașelor și pentru a ne exprima aprecierea pentru munca acestora, dar și pentru contribuția acestei profesii la schimbarea familiilor, comunităților și întregii omeniri prin salvarea vieților mamelor și copiilor.

Ne mândrim că sunteți parte a OAMGMAMR, vă felicităm pentru munca depusă, pentru implicare și devotament, cât și pentru profesionalismul cu care zi de zi aduceți un plus de valoare nobilei profesii de moașă.

Biroul executiv al OAMGMAMR


Powered by WPeMatico

Ziua Internaţională a Moaşelor 5 mai 2015 Moaşele- pentru un viitor mai bun

Moaşele- pentru un viitor mai bun

Ziua Internaţională a Moaşelor are o semnificaţie specială în acest an, de bilanţ al Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Deşi s-au înregistrat progrese importante în diminuarea deceselor mamelor şi nou-născuţilor, mai sunt subiecte care nu şi-au găsit o finalitate şi se constituie în noi provocări, care necesită atnţia noastră în trecerea de la ODM la Obiectivele de Dezvoltare Sustenabile (ODS).

De aceea,  tema anului 2015 este  “Moaşele – pentru un viitor mai bun “.  Această temă ne reaminteşte rolul decisiv al moaşelor în asigurarea unui viitor mai luminos pentru mame, nou-născuţi şi familiile lor. Progresul continuu şi dezvoltarea sustenabilă nu vor deveni realitate decât în condiţiile în care mamele şi nou-născuţii supravieţuiesc naşterii şi se dezvoltă armonios.  Alocarea de resurse pentru dezvoltarea moaşelor este esenţială în accelerarea procesului de  realizare a acestor obiective.

Raportul  referitor la situaţia moaşelor la nivel mondial lansat în 2014 la al 30-lea Congres Trienal de la Praga subliniază necesitatea urgentă de a îmbunătăţi disponibilitatea, accesibilitatea şi calitatea serviciilor furnizate de moaşe. Dovezile furnizate de Seriile pentru Moaşe ale revistei The Lancet aduc în prim-plan contribuţia moaşelor la sănătatea şi supravieţuirea mamelor şi a nou-născuţilor. Deşi în acest an, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului nu mai sunt în prim plan, să nu uităm că lumea are încă nevoie de tot mai multe moaşe.

Păstrând în minte aceste idei, vă recomandăm să acordaţi timp pentru a vă planifica activitatea în mod strategic şi cu atenţie.  Fixaţi-vă obiective clare şi simple în proiectele pe care doriţi să le realizaţi În această Zi Internaţională a Moaşelor.

Vă mulţumesc pentru eforturile dumneavoastră continue de a creşte gradul de conştientizarea tuturor moaşelor care se străduiesc zilnic să creeze o lume mai bună. O lume în care nu moare nici o mamă din cauza complicaţiilor asociate sarcinii sau naşterii. O lume în care fiecare mamă are acces la serviciile unei moașe. O lume în care  ODS devin realitate. Unindu-ne forţele pentru a îmbunătăţi îngrijirea mamei şi a nou-născutului şi pentru a consolida rolul moaşelor oriunde în lume, vom contribui cu adevarat la asigurarea unui viitor mai bun.

(Mesajul Directorului Executiv al ICM, Frances Ganges, cu ocazia Zilei Internaționale a Moașelor, 5 mai 2015)

 


Powered by WPeMatico

Lansarea raportului Friends of Europe cu titlul “Adaptarea politicii de sănătate a UE la o Europă în evoluţie”

Recent, Friends of Europe a lansat Raportul cu titlul: Adaptarea politicii de sănătate a UE la o Europă în evoluţie: Ce ar trebui UE să înceapă („start”), să oprească („stop”) şi să facă diferit („differently”).

„Nu există un moment mai bun decât cel actual pentru a reflecta asupra a ceea ce ar putea realiza Comisia Europeană și Parlamentul European pentru sănătate la nivelul Uniunii Europene. Sănătatea este un atu important pentru Europa, dar este clar că, în ciuda provocărilor comune cu care se confruntă, Uniunea nu beneficiază suficient de valoarea adaugată a sănătăţii” (extras din rezumatul executiv al raportului)

În 2013 și 2014, Friends of Europe a convocat un grup de lucru reunind diverşi actori interesaţi, precum factori de decizie ai UE şi din plan naţional, organizaţii internaţionale, mediul academic, industriile în conexiune cu domeniul sănătăţii şi ONG-uri pentru a aborda schimbările atât de necesare în sistemele de sănătate din Europa.

Raportul final al acestui proces ambițios care a fost prezentat și discutat cu domnul Vytenis Andriukaitis, comisarul UE pentru Sănătate și siguranță alimentară, prezintă într-o listă de 21 de recomandări concrete (de tip “Start”, “Stop” sau “face diferit”) contribuţia grupului de lucru la gândirea strategică a noilor lideri europeni pentru a-i ajuta să-şi prioritizeze agenda cu privire la ceea ce poate fi realizat, în cadrul mandatului acestora (2014-2019) în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a cetăţenilor europeni.

Principalul mesaj care se desprinde din raport este că sănătatea este o prioritate a UE care creează valoare adăugată generând investiţii, competitivitate şi inovare în beneficiul pacientului, asigurarea accesului universal la îngrijiri de sănătate, valorificarea oportunităţilor pentru creştere economică şi ocupare.

Perspectivele instituţiilor UE converg, în sensul că a sosit momentul oportun pentru depunerea unor eforturi concentrate, mai mari, care să confere mai multă putere Uniunii, în vederea sprijinirii domeniul sănătăţii şi a sistemelor de sănătate.

Documentul poate fi consultat la adresa http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2015/02/Health-Report-2015-FINAL.pdf


Powered by WPeMatico

Instruire gratuită în Tehnologia Informației și Comunicațiilor în cadrul proiectului ACCES

banda sigle ACCESS

Instruire gratuită în Tehnologia Informației și Comunicațiilor în cadrul proiectului ACCES

      27.04.2015

            Proiect adresat femeilor angajate în sistemul sanitar public sau privat

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță începerea derulării cursurilor de calificare din cadrul proiect strategic întitulat „Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piața inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 600 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

Dintre acestea, 90 de femei cu vârsta peste 45 de ani din județele Arad, Bistrița-Năsăud, Călărași, Teleorman și Sălaj vor participa la sesiuni de formare continuă cu o durată de 40 de ore, pentru dezvoltarea abilitaților IT.

Cursul este oferit gratuit în cadrul proiectului și vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor active în sistemul sanitar prin implicarea acestora în activități centrate pe dezvoltarea competențelor necesare la locul de muncă (informatizarea sistemului sanitar, introducerea noilor tehnologii etc), precum și actualizarea cunoștințelor în domeniu pentru a deveni mai competitivi pe piața muncii. Proiectul contribuie la promovarea utilizării tehnologiei informației și comunicării, dar și la promovarea îmbătrânirii active în sistemul sanitar din Romania. Cursurilor se vor încheia prin evaluarea cunoștințelor dobândite prin desfășurarea testelor aferente acestor calificări. In urma evaluării finale, participanții vor fi certificați cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute ANC.

Persoane de contact din partea OAMGMAMR:

Vergilia Florea, Coordonator proiect, Telefon: 0745810772;

Adriana Cârnu, Expert promovare, Telefon: 0724293493

Contract POSDRU/144/6.3/S/128613: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”


Powered by WPeMatico

Va recomandam si articolele: